Robot vsake ekipe prične s poskusom v coni »start« (zelena cona). Njegova naloga je, da barvne objekte razvrsti v zbiralnike po ujemajočih barvah objekta in zbiralnika ter zaključi poskus v coni »cilj« (rdeča cona). Pri tem so barvni objekti 1, 2 in 3 za vsakega robota ločeni, objekti 4, 5 in 6 pa so skupni obema robotoma in jih lahko pobere robot ene ali druge ekipe. Hitrost robota ima torej ključno vlogo, če želi ekipa zbrati več točk od nasprotnikove iz naslova skupnih objektov. Po končanem razvrščanju barvnih objektov robot zaključi s poskusom v coni »cilj« (rdeča cona), ki se nahaja v desnem zgornjem kotu tekmovalne površine. Za lažjo orientacijo robota v poligonu, so na tekmovalni površini nalepljene črne črte, ki povezujejo cono »start«, začetne položaje barvnih objektov, zbiralnike barvnih objektov ter cono »cilj«.

 

Natančen opis naloge in pravila tekmovanja v pdf formatu!

Naloga 2018 za dijake