Letošnja tekmovalna naloga je zasnovana na vsem dobro poznani igri rokometa. Dva robota tekmujeta istočasno, vsak na svoji tekmovalni površini. Zmaga ekipa, katere robot, v predpisanem času, zbere več točk. Točke, ki jih posamezni ekipi prinese zadetek gola, so odvisne od cone, v kateri se robot nahaja pri metu in znašajo 1 ali 2 točki – odvisno od oddaljenosti robota od gola (cona 1 ali cona 2).

Robot prične s poskusom kjerkoli v coni »start«. V coni »start« se nahajajo tudi začetni položaji žogic, ki jih mora robot pobrati. Njegova naloga je, da poišče začetni položaj posamezne žogice (dvignjen 50 mm od tal tekmovalne površine, zaradi lažjega pobiranja žogic), pobere eno ali več žog, se postavi na eno od izbranih con za metanje ter poskuša zadeti gol. Izbira cone, iz katere bo robot izvajal met je poljubna. Cona 1 (met za 1 točko) se nahaja 500 mm od okvirja gola, cona 2 (met za 2 točki) pa 900 mm. Po metu, se robot vrne nazaj v cono »start«, do začetnih položajev žog, in pobere naslednjo žogo(e). Zaradi lažjega pozicioniranja robota, so v vsaki coni nalepljene črne črte (v smeri gola), ki povezujejo tudi začetne položaje žogic. Način izvedbe meta žogice je poljuben.

Na vsakem od 3 začetnih položajev se nahaja 1 žoga. Za vsak začetni položaj je predvidenih 5 žogic (skupaj 15). Žogice, ki so predvidene za posamezen začetni položaj, se ne smejo uporabiti za namestitev na kateri koli drug začetni položaj! Žogice tekmovalci nameščajo sami (vključno s prvimi tremi), in sicer na poljuben položaj znotraj posameznega začetnega položaja. Ko robot pobere žogo, lahko eden od članov tekmovalne ekipe na začetni položaj namesti naslednjo žogo, vendar šele, ko je robot že izvrgel predhodno pobrano žogico. V primeru, da robot izgubi žogo že pred metom, se lahko na začetni položaj namesti nova. Žoga se preden jo robot pobere ne sme premikati! Žoge ni dovoljeno namestiti neposredno na robota! Pri začetku poskusa robot ne sme biti postavljen tako, da ima že nameščeno žogo!

Cilj poskusa je čim večkrat zadeti gol. Točke, ki jih prinese posamezen zadetek so odvisne od cone, v kateri se nahaja robot pri metu. Metanje žoge iz pozicije »start« ni dovoljeno, oz. se kljub zadetemu golu, točkuje z 0 točkami. Robot mora izbrati eno od con za metanje (za 1 ali za 2 točki). Pred golom se nahaja prepovedana cona, v kater se robot pri metu ne sme nahajati oz. se v primeru zadetega gola iz te cone met točkuje z 0 točkami. Pred prepovedano cono se nahaja letev, visoka 15 mm. Pri metu se lahko žogica odbije od bele cone.

V primeru, da robotu uspe pobrati in vreči vseh 15 razpoložljivih žog, je poskus zaključen. Trajanje posameznega poskusa, je omejeno na 3 minute. Žoge, ki jih robot izvrže, se po metu odstrani in jih robot ne more pobrati in ponovno uporabiti! V primeru, da se žogica od tal odkotali v gol, se gol prizna!

V primeru točkovno izenačenega rezultata 2 ekip, zmaga ekipa, ki je prej zadela zadnji gol (ne glede na število točk, ki jih je prinesel ta gol).
V izjemnem primeru, da nobena od ekip ne doseže točke, se igra podaljšek, v dolžini 1 minute. Točkovanje v podaljšku je enako kot pri rednem delu igre. Če v podaljšku še vedno ni bil dosežen gol, zmaga ekipa, ki je prva pobrala žogo z začetnega položaja.

Gol se nahaja na nasprotni strani tekmovalne površine (glede na cono »start«), njegov okvir pa ima zunanje dimenzije 300 mm x 150 mm (šxv) oz. odprtino dimenzije 262 mm x 131 mm (šxv). Da se gol prizna, mora žogica s celotnim obsegom prečkati golovo črto (če se po tem odbije iz gola, gol velja).

Za izvedbo tekmovanja se uporabijo bele stiroporaste žoge, premera 60 mm.

Natančen opis naloge in pravila tekmovanja v pdf formatu!