Osnova letošnje tekmovalne naloge je lokalizacija robota v neznanem okolju ter optimalno planiranje poti ob hkratnem izogibanju oviram. Tekmovalni poligon sestavljajo naključno porazdeljeni obarvani kvadratki, nepremične ovire ter odlagalna mesta. Naloga vsakega robota je, da se v poligonu čim hitreje lokalizira (ugotovi svojo pozicijo in orientacijo glede na poligon) ter na vsa tri odlagalna mesta v pravem zaporedju odloži vse tri objekte, ki so naloženi na robotu. Pred pričetkom vsakega poskusa si skupina izbere koliko nepremičnih ovir želi v poligonu (od 1 do 3), pri čemer večje število ovir pomeni večje število točk za vsak pravilno razvrščen objekt (1 ovira: doseženo št. točk x 1, 2 oviri: doseženo št. točk x 2, 3 ovire: doseženo št. točk x 3). Število doseženih točk je tako odvisno od števila pravilno razvrščenih objektov ter števila nepremičnih ovir v poligonu. Oviro predstavlja kocka s stranico 160 mm. Pred pričetkom poskusa, robota vsake skupine v poligon postavi nasprotna ekipa, in sicer na poljubno mesto in s poljubno orientacijo. Prav tako nasprotna ekipa postavi nepremične ovire. Natančnejša pravila o postavljanju ovir in robota so opisana v nadaljevanju.

Natančen opis naloge in pravila tekmovanja v pdf formatu!