Robot vsake ekipe prične s poskusom v coni »start« (zelena cona). Njegova naloga je, da barvne objekte, ki se nahajajo na položajih 1, 2 in 3, razvrsti v zbiralnike po ujemajočih barvah objekta in zbiralnika, objekt na položaju 4 pa v rumeni zbiralnik ter zaključi poskus v coni »cilj« (rdeča cona).

Začetni položaji barvnih objektov 1, 2 in 3 se nahajajo na desni strani tekmovalne površine in so nameščeni zaporedno eden zraven drugega, s pričetkom na razdalji 570 mm od spodnjega roba površine in na višini 50 mm od tal površine. Dimenzija vsakega začetnega položaja je 200 mm x 70 mm (š x g), barvni objekt pa se nahaja na sredini le-tega. Pred vsakim položajem je na tekmovalno površino nalepljen barvni trak, ki ima enako barvo kot pripadajoč barvni objekt. Dimenzija traku je 200 mm x 50 mm. Zaporedje barv začetnih položajev se med tekmovanjem spreminja.

Začetni položaj barvnega objekta 4 se nahaja na na sredinski črti, 400 mm od zgornjega roba igrišča, na višini 50 mm od tal površine. Dimenzija začetnega položaja je 100 mm x 70 mm (š x g), barvni objekt pa se bo nahajal na sredini le-tega. Pred začetnim položajem je nalepljen rumen barvni trak dimenzije 100 mm x 50 mm.

Po odstranitvi barvnega objekta iz začetnega položaja 1, 2 ali 3, mora robot le-tega razvrstiti v ustrezen zbiralnik glede na barvo objekta. Zbiralniki za barvne objekte 1, 2 in 3 se nahajajo na levi strani tekmovalne površine in so nameščeni zaporedno eden zraven drugega, s pričetkom na razdalji 570 mm od spodnjega roba površine in na višini 50 mm od tal površine. Dimenzija  vsakega zbiralnika je 200 mm x 100 mm (š x g), z votlo notranjostjo. Pred vsakim zbiralnikom je na tekmovalno površino nalepljen barvni trak, ki ima enako barvo kot pripadajoč barvni objekt. Dimenzija traku je 200 mm x 50 mm. Zaporedje barv zbiralnikov se med tekmovanjem spreminja.

Po odstranitvi barvnega objekta iz začetnega položaja 4, mora robot le-tega dostaviti v pripadajoč zbiralnik, ki se nahaja na sredini zgornjega roba tekmovalne površine, 50 mm od tal površine in ima dimenzije 200 mm x 100 mm (š x g), z votlo notranjostjo. Pred zbiralnikom je na tekmovalno površino nalepljen rumen trak, dimenzije 200 mm x 50 mm.

Po končanem razvrščanju barvnih objektov robot zaključi s poskusom v coni »cilj« (rdeča cona), ki se nahaja v desnem zgornjem kotu tekmovalne površine in ima dimenzije 300 mm x 300 mm.

Za lažjo orientacijo robota v prostoru, so na tekmovalni površini nalepljene črne črte, ki povezujejo cono »start«, začetne položaje barvnih objektov, zbiralnike barvnih objektov ter cono »cilj«.

Natančen opis naloge in pravila tekmovanja v pdf formatu!