Osnova letošnje tekmovalne naloge je lokalizacija robota v znanem okolju ter optimalno planiranje poti ob hkratnem izogibanju oviri. Tekmovalni poligon sestavljajo: mreža črt z barvno označenimi križišči, štirje začetni položaji z zabojniki, štiri odlagalna mesta ter ena nepremična ovira. Naloga vsakega robota je, da se v poligonu čim hitreje lokalizira (ugotovi svojo pozicijo in orientacijo glede na poligon), se premakne do začetnega položaja, prepozna barvo zabojnika, ga pobere ter ga po ujemajoči-se barvi razvrsti na odlagalno mesto. Ko robot razvrsti vse 4 zabojnike, se premakne v ciljno cono in tako konča poskus.

Pred pričetkom poskusa, robota vsake skupine v poligon postavi nasprotna ekipa, in sicer na poljubno mesto in s poljubno orientacijo v notranji kvadrat, med prvo in peto prečno črto (slika 2). Prav tako nasprotna ekipa postavi eno nepremično oviro na enega izmed črtkano označenih položajev, ter vse štiri zabojnike. Natančnejša pravila o postavljanju ovire, robota in zabojnikov so opisana v nadaljevanju.

Natančen opis naloge in pravila tekmovanja v pdf formatu!