Opis naloge

Robot vsake ekipe prične s poskusom v coni »start« (zelena cona). Njegova naloga je, da barvne objekte, ki se nahajajo na položajih 1., 2. in 3., razvrsti v zbiralnike po ujemajočih barvah objekta in zbiralnika, objekt na položaju 4. pa v rumeni zbiralnik ter zaključi poskus v coni »cilj« (rdeča cona).

Začetni položaji barvnih objektov 1., 2. in 3. se nahajajo na desni strani tekmovalne površine in so nameščeni zaporedno eden zraven drugega, s pričetkom na razdalji 570 mm od spodnjega roba površine in na višini 50 mm od tal površine. Dimenzija vsakega začetnega položaja je 200 mm x 70 mm, barvni objekt pa se nahaja na sredini le-tega. Sprednji spodnji del zbiralnika barvnega objekta ima enako barvo kot pripadajoč barvni objekt.

Začetni položaj barvnega objekta 4. se nahaja na tleh tekmovalne površine označenega s črno črto. Dimenzija začetnega položaja je 300 mm x 300 mm, barvni objekt pa se bo nahajal v območju kvadrata s stranico 150 mm, postavljenega v sredino območja.

Po odstranitvi barvnega objekta iz začetnega položaja 1., 2. ali 3., mora robot le-tega razvrstiti v ustrezen zbiralnik glede na barvo objekta. Zbiralniki za barvne objekte 1., 2. in 3. se nahajajo na levi strani tekmovalne površine in so nameščeni zaporedno eden zraven drugega, s pričetkom na razdalji 570 mm od spodnjega roba površine in na višini 50 mm od tal površine. Dimenzija vsakega zbiralnika je 200 mm x 100 mm, z votlo notranjostjo. Sprednji spodnji del vsakega zbiralnika je odet v barvo, ki mora ustrezati pravilno razvrščenem barvnem objektu.

Po odstranitvi barvnega objekta iz začetnega položaja 4., mora robot le-tega dostaviti v pripadajoč zbiralnik. Zbiralnik za barvni objekt 4. se nahaja na tleh, v levem zgornjem kotu tekmovalne površine in ima dimenzije 200 mm x 200 mm. Okolica zbiralnika je odeta v barvo, ki ustrezata barvnem objektu 4.

Po končanem razvrščanju barvnih objektov robot zaključi s poskusom v coni »cilj« (rdeča cona), ki se nahaja v desnem zgornjem kotu tekmovalne površine in ima dimenzije 300 mm x 300 mm.

Za lažjo orientacijo robota v prostoru, so na tekmovalni površini nalepljene črne črte, ki povezujejo cono »start«, začetne položaje barvnih objektov, zbiralnike barvnih objektov ter cono »cilj«.

 

Natančnejši opisi naloge, tekmovalne površine in točkovanja so dostopni v naslednji pdf datoteki.